Startsida

Gruppen
Söndag 22/4 kl 18.30
Avengers: Infinity War
Onsdag 25/4 kl 19.00 – 3D

Söndag 29/4 kl 18.30 – 2D
Martha & Niki
Fredag 27/4 kl 19.00


Vill du se mer film – gå in på http://www.bio.se – filmer från en rad oberoende biografer. För mer information se Nyheter

Filmprogrammet är uppdaterat till den 27/5 2018, se Filmprogram

Nytt Bioblad finns att hämta: 4.2018


Gällande åldersgränser:
– Från  7 år: Barn under 7 år får följa med i vuxens (över 18 år) sällskap.
– Från 11 år: Barn 7-11 år får följa med i vuxens (över 18 år) sällskap.
– Från 15 år: Barn mellan 11-14 år gå med en vuxen (över 18 år) i sällskap.